A l’escola ja fa temps que son sensibles a la prevenció de l’abús sexual d’infants i joves i hi hem estat treballant. Ara, que la situació social ho demanda, des del Cor de Maria fem un pas més per passar a treballar-ho
d’una manera més sistemàtica i extensiva.

El projecte educatiu ha estat publicat per l’editorial Baula i la Fundación EDELVIVES i ajuda els joves en la presa de decisions sobre la seva pròpia seguretat. L’objectiu és que puguin protegir-se i sàpiguen a qui i a on han de demanar ajuda.

Podeu consultar el díptic del projecte a continuació.

El projecte s’estructura en 5 parts: introducció, metodologies comunes, estratègies d’autoprotecció, guia de reflexió i fitxes de treball. I cada una de les sessions està estructurada en 3 moments: Activitat introductòria; activitats; i síntesi i interrelació dels continguts treballats. Els recursos que s’utilitzen en cada sessió són fitxes, vídeos, icones, cançons i enllaços. El fet que des d’infantil a batxillerat tot el material es presenti en format digital facilita molt la tasca del professorat, ja que permet treballar en línia, projectar, descarregar i imprimir els diferents recursos.

Totes les sessions es caracteritzen per una temporalització flexible que es pot adaptar a les diferents realitats, necessitats i característiques del grup.

S’hi plantegen situacions i contextos propers als infants i joves amb la finalitat de facilitar-los la presa de decisions sobre la seva pròpia seguretat i que puguin protegir-se i sàpiguen a qui i a on han de demanar ajuda.

La metodologia emprada és variada i motivadora, cosa que afavoreix la participació de l’alumnat gràcies a la combinació d’estones de treball individual, en petit grup i en gran grup. I hi trobem: modelatge, consultori, dramatitzacions, jocs de rol, mapa mental, conferència, cinefòrum, estudi de casos, debat en grup, dilema moral, pluja d’idees, campanyes de socialització i sociodrama.

Les estratègies d’autoprotecció es divideixen en els temes següents: El teu cos és teu; ningú no hi té dret; crida, corre, explica-ho; vigila amb els desconeguts; decideix correctament; digues no!; parla amb un adult de confiança.