Educació Infantil

L’etapa d’Educació Infantil de 3 a 6 anys és un període crucial on els infants desenvolupen habilitats socials, emocionals i cognitives a través del joc, la interacció i l’estimulació.

Es fomenta el desenvolupament del llenguatge, la creativitat i la preparació per a l’aprenentatge formal. Aquesta etapa estableix les bases per al creixement personal i acadèmic de les i els alumnes en les etapes posteriors de l’educació.

Els nostres valors

Autonomia i responsabilitat

Vincle i confiança

Curiositat i observació

Respecte i convivència

Esforç i superació

Els nostres serveis

Acollida

Servei d'acollida matí i tarda

Menjador

Menjador amb cuina pròpia

Extraescolars

Extraescolars i casal d'estiu

Piscina des d'I4 a EP2

Departament psicopedagògic

Perfil de l'alumne

L’alumne que ens il·lusiona és una persona emprenedora, compromesa, conscient, competent i reflexiva, capaç d’adaptar-se als reptes d’una societat canviant.

Educar per a la persona que ens il·lusiona és un projecte 3-16 anys i és transversal a tots els àmbits I matèries.

Projecte educatiu

A l’Educació Infantil plantegem una metodologia oberta als canvis i flexible al ritme de cada infant, permetent una individualització que afavoreixi el desenvolupament màxim de les seves capacitats.  

Treballem sempre d’una manera vivencial, tot partint dels coneixements previs dels infants i dels seus interessos. Proposem una conversa inicial, motivant l’infant al descobriment i a l’aprenentatge. Després passem a treballar  amb material manipulatiu i, finalment, sobre paper.  

El material usat és de creació pròpia, per les mateixes mestres d’Educació Infantil. Aprenem a través del joc, on els infants són els protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge.

Oferim racons de treball potenciant l’elecció de l’infant sobre l’aprenentatge, treballant diferents propostes en petits grups.

Tenim espai d’ambients per a crear situacions d’aprenentatge integrals, on els infants poden observar, experimentar, crear, compartir i emocionar-se.

Considerem important l’organització de grups naturals, no constituïts per edats, sinó per interessos, que afavoreixin la interacció, col·laboració i cooperació entre infants de diferents edats, on es donin relacions d’ajuda. Ho posem en pràctica a través dels tallers, de les rutines del ‘bon dia’ i altres activitats i propostes.

La funció de les mestres és fer de guia, d’organitzadores, de mediadores que faciliten el procés d’aprenentatge. I comptem sempre amb la col·laboració de les famílies. La relació família-escola és imprescindible per a l’aprenentatge dels infants i perquè creixin amb valors i gaudeixin del procés.