QUOTES

 

 

 

 

QUOTES APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR 

Infantil i primària ESO
Activitats complementàries 75.00 30.00
Serveis complementaris 43.00
Servei Psicopedagògic 8.00 8.00
Assegurança escolar i altres serveis*  12.00€ 12.00
Noves tecnologies i campus virtual 10.00 12.00

TOTAL A PAGAR

105.00€ 105.00€

 * Inclou : Assegurança de responsabilitat civil, d’accidents, multirisc i de solidaritat. Memòria escolar. Manteniment d’instal·lacions. 

MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS EDUCATIVES FORMATIVES………..135.00

Octubre Febrer Abril
45 45 45

A fer efectiu en tres pagaments.

*Inclou: Material de l’alumne, material d’aula, material de: psico/E.F, música, plàstica, religió, tecnologia (ESO), anglès (ESO), socials (ESO), activitats educatives complementàries. Auxiliar de conversa. Tallers d’alimentació, jornada matemàtica (EI-EP), jornades culturals (ESO), tradicions, arts i reprografia.

 

SERVEI MITJA PENSIÓ  

Tiquet mensual…………….……………………..160 € 

                            Setembre i juny ...……….100  

Tiquet diari…………………………………………….. 9  

Fix 1 dia/setmana………………………………… 32 € 

Fix 2 dies/setmana………………………………. 64 € 

Fix 3 dies/setmana………………………………. 96  

Fix 4 dies/setmana………………………………128  

*L’últim dia del 1r i 3r trimestre s’oferirà servei de mitja pensió només als alumnes fixos.

Av. Verge del Puig, 3
08470 Sant Celoni
Tel. 938 67 03 98
[email protected]
www.cordemariamariasantceloni.cat

Avís legal
Política de privacitat

icon-car.png
Cor de Maria - Sant Celoni

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Sant Celoni 41.690100, 2.487730

Segueix-nos a: