EQUIP DIRECTIU

Judit Lacomba i Masmiquel

Directora General

[email protected]

 

 

Xavier Becerra i Ortega

Director pedagògic

[email protected]

 

 

Judit Agustí

Adminstradora

[email protected]

 

 

Georgina Llorens

Coordinadora EVICE

[email protected]

 

 

Laia Hierro i Pino

Cap d’Estudis d’EI i EP

[email protected]

 

 

Núria Alfaras i Calvo

Cap d’Estudis d’ESO

[email protected]

 

 

EQUIP D’EDUCACIÓ INFANTIL

Glòria Moreno

Mestra d’Educació Infantil

[email protected]

 

 

Cristina Mainou

Mestra d’Educació Infantil

[email protected]

 

 

Marta Sibina

Mestra d’Educació Infantil

[email protected]

 

 

Montse Gómez

Mestra d’Educació Infantil

[email protected]

 

 

Montse Sibina

Psicomotricitat i Expressió

[email protected]

 

 

Roser Puig

Mestra d’Educació Infantil

Mestra especialista d’Anglès

[email protected]

 

 

Núria Alfaras

Música

[email protected]

 

 

Roser Mesa

Robòtica i TIC

[email protected]

 

 

EQUIP D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Gemma Martí

Mestra d’Educació Primària

Tutora de Cicle Inicial

[email protected]

 

 

Jordi Planas

Mestre d’Educació Primària

Mestre especialista d’Educació Física

Tutor de Cicle Mitjà

[email protected]

 

 

Carme Cruells

Mestra d’Educació Primària

Mestra especialista de Música

Tutora de Cicle Mitjà

[email protected]

 

 

Nicolau Latorre

Mestre d’Educació Primària

Tutor de Cicle Superior

[email protected]

 

 

Georgina Llorens

Mestra d’Educació Primària

Tutora de Cicle Superior

[email protected]

 

 

Roser Mesa

Mestra d’Educació Primària

Equip Psicopedàgogic

[email protected]

 

 

Laia Hierro i Pino

Mestra d’Educació Primària

[email protected]

 

 

Núria Alfaras

Mestra d’Educació Primària

Mestra especialista de Música

[email protected]

 

 

Xavier Becerra i Ortega

Mestre d’Educació Primària

Mestre especialista d’Educació Física

[email protected]

 

 

Anna Rodríguez

Mestra d’Educació Primària

Mestra especialista d’Anglès

[email protected]

 

 

Roser Puig

Mestra d’Educació Infantil

Mestra especialista d’Anglès

[email protected]

 

 

Montse Sibina

Mestra d’Educació Primària

Mestra especialista en Psicomotricitat i Expressió

[email protected]

 

 

Steve Pulham

Assistent de conversa en anglès

[email protected]

 

 

Florenci Llavina

Mestre d’Educació Primària

[email protected]

 

 

Esteve Llorens

Mestre d’Educació Primària

[email protected]

 

 

Dúlia Potrony

Equip Psicopedagògic

[email protected]

 

 

Glòria Auleda

Professora de Visual i Plàstica

[email protected]

 

 

EQUIP D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Maria Sorroche

Professora d’ESO

Àmbit Social, Lingüístic i d’Educació en valors

Tutora de 1r d’ESO

[email protected]

 

 

Florenci Llavina

Professor d’ESO

Àmbit Social i Lingüístic

Tutor de 2n d’ESO

[email protected]

 

 

Àngela Grau

Professora d’ESO

Àmbit Científic-Tecnològic

Tutora de 3r d’ESO

[email protected]

 

 

Judit Lacomba

Professora d’ESO

Àmbit Matemàtic i Científic-Tecnològic

Tutora de 4t d’ESO

[email protected]

 

 

Esteve Llorens

Professor d’ESO

Àmbit Social i Lingüístic

[email protected]

 

 

Joan Cruells

Professor d’ESO

Àmbit Lingüístic

[email protected]

 

 

Núria Alfaras

Professora d’ESO

Àmbit Artístic

[email protected]

 

 

Glòria Auleda

Professora d’ESO

Àmbit Artístic 

[email protected]

 

 

Montse Sibina

Professora d’ESO

Àmbit Artístic

[email protected]

 

 

Steve Pulham

Professor d’ESO

Àmbit Lingüístic i Artístic

[email protected]

 

 

Xavier Becerra

Professor d’ESO

Àmbit d’Educació Física

[email protected]

 

 

Dúlia Potrony

Equip Psicopedagògic

[email protected]

 

 

Roser Mesa

Equip Psicopedagògic

[email protected]

 

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Judit Agustí

Adminstració

[email protected]

 

 

Marina Moreno

Secretària acadèmica

[email protected]

 

 

Dolors González

Consergeria

[email protected]

 

 

Sònia Hernández

Consergeria

[email protected]

 

 

Maria Blanché

Manteniment

[email protected]

 

 

Joan Moreno

Manteniment

[email protected]

 

 

Maravillas Olmo

Neteja

[email protected]

 

 

Esther Rodríguez

Neteja

[email protected]