La infografia pedagògica de les nostres escoles recull els tres eixos a través del quals organitzem l’acció pedagògica perquè els nostres alumnes continuïn aprenent i educant-se sota els valors de la nostra institució: l‘eix emocional, l’eix de l’aprenentatge i l’eix avaluatiu. Tots tres eixos imprescindibles per adquirir uns bons coneixements al mateix temps que els permet créixer i fer-se millors persones.

A ningú se li escapa que el covid-19 ens ha afectat de manera significativa els ritmes d’aprenentatge, i és per això que des de la Fundació i l’escola hem fet un gran esforç per adaptar-nos a una metodologia virtual, sense oblidar en cap moment les dificultats que comporta. 

La infografia també respon totes aquelles preguntes que ens fan arribar les famílies a través de correus electrònics, trobades virtuals o trucades telefòniques.

Les preguntes freqüents (FAQS) permeten donar resposta a allò que us preocupa o que és del vostre interès.