El boegob ha publicat que des de demà poden sortir acompanyats d’un adult els menors de 14 anys amb condicionants:

– Fins a 1 km de distància del domicili

– Fins a 3 menors amb 1 adult (progenitor, persona amb qui convisquin al domicili o persona a càrrec)

– Entre 09.00 i 21.00