La setmana del 9 al 13 d’abril, a l’escola estem fent activitats relacionades amb la detecció i actuació en casos d’emergència. Des de P3 a 4t d’ESO, a cada curs es treballen diferents aspectes: conèixer el telèfon d’emergències (112), saber col·locar en la posició d’espera (PLS), practicar les compressions,…