Els alumnes de 3r treballen els cossos geomètrics i els polígons: classificant-se, buscant objectes a l’aula i dibuixant.

3r geometria 3r geometria 3r geometria 3r geometria 3r geometria 3r geometria 3r geometria 3r geometria 3r geometria 3r geometria