telefono-sonando

Degut a una incidència amb les línies de telèfon, teniu un número alternatiu per posar-vos en contacte amb l’escola: 938675513

Gràcies i disculpeu la molèstia