Educació Secundària

Preinscripció Educació Secundària Obligatòria (ESO)

 

Informació referent a la preinscripció Educació Secundària Obligatòria (ESO) del curs 2024-2025 de l’escola Cor de Maria Sant Celoni

L’Escola Cor de Maria Sant Celoni està compromesa amb l’educació integral dels estudiants durant l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Entenem que aquesta fase és crucial per al desenvolupament acadèmic, emocional i social dels adolescents. Per aquest motiu, oferim un enfocament educatiu que va més enllà dels coneixements acadèmics tradicionals, incidint també en l’adquisició de competències vitals per al futur dels estudiants.

A la nostra escola, creiem en la potenciació del talent individual de cada estudiant, oferint un ambient d’aprenentatge ric i divers, on cada adolescent pot explorar els seus interessos i habilitats. Això inclou un enfocament especial en les habilitats lingüístiques, matemàtiques, científiques i tecnològiques, així com en les arts i l’educació física.

La innovació i l’ús de noves tecnologies són fonamentals en la nostra metodologia d’ensenyament, proporcionant als estudiants les eines necessàries per afrontar els reptes del segle XXI. El nostre equip d’educadors, altament qualificat i dedicat, ofereix un acompanyament personalitzat, assegurant que cada estudiant rebi l’atenció i el suport necessaris per aconseguir els seus objectius i màxim potencial.

 

Procés de preinscripció Educació Secundària Obligatòria (ESO)

 

La Preinscripció Educació Secundària Obligatòria ja està oberta i el procés és senzill i transparent. Oferim tota la informació necessària sobre el procés de preinscripció, els requisits i els passos a seguir. A l’Escola Cor de Maria Sant Celoni, estem dedicats a oferir una educació de qualitat que prepara els estudiants per a èxits futurs, tant en l’àmbit personal com professional. Animeu-vos a unir-vos a la nostra comunitat educativa on cada estudiant és valorat i pot assolir grans fites!

La finalitat d’aquests ensenyaments és que l’alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura, desenvolupi i consolidi hàbits d’estudi i de treball, estigui preparat per a la incorporació a estudis posteriors o la inserció laboral, i pugui exercir els seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

En finalitzar aquests estudis s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria que permet:

  • Accedir a estudis postobligatoris que poden ser Batxillerat o cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional, cicles formatius de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius de grau mitjà.
  • Facilitar la incorporació al mercat de treball.

Competències

Les vuit competències bàsiques del currículum d’Educació Secundària Obligatòria són:

  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
  • Competència matemàtica.
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
  • Competència artística i cultural.
  • Competència digital.
  • Competència social i ciutadana.
  • Competència d’aprendre a aprendre.
  • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Aquestes competències s’integren en les activitats d’aprenentatge i permeten a l’alumnat desenvolupar més d’una competència al mateix temps perquè puguin transferir-les a diferents contextos.

Estructura

Aquests estudis s’organitzen d’acord amb els principis de l’educació en comú i d’atenció a la diversitat de l’alumnat, i presta una atenció especial a l’orientació acadèmica i laboral.

S’estructura en quatre cursos dividits en dos cicles, un primer cicle de tres cursos, i un segon cicle d’un curs. Aquest últim curs pot realitzar-se a través de l’opció d’ensenyaments acadèmics per a la iniciació al Batxillerat o mitjançant l’opció d’ensenyaments aplicats per a la iniciació a la Formació Professional.

Assignatures

A Catalunya, els alumnes cursen diferents asignatures que es poden classificar de la següent manera: 

Matèries comunes

Assignatures obligatòries  compartides en tot l’Estat que tenen com a objectiu desenvolupar les competències essencials. L’horari lectiu d’aquestes matèries ocuparà, com a mínim, el 50% del total de l’horari.

Matèries optatives:

Assignatures que ofereix cada centre educatiu i l’alumne por triar-ne quines cursar. 

Treball de Síntesi:

Assignatura optativa que consta d’un conjunt d’activitats d’aprenentatge que s’han de fer en equip i tenen com a objectiu desenvolupar competències complexes a través de la integració dels continguts de diferents matèries de forma transversal. Es realitza en els tres primers cursos d’ESO. 

Servei comunitari:

Acció educativa integrada en altres matèries que tracta de duu a terme un servei a la comunitat per desenvolupar el compromís cívic. Es realitza en el tercer o el quart curs. 

Projecte de recerca:

Treball d’investigació que els alumnes realitzen en quart curs sobre un tema específic. 

icon-car.png
Cor de Maria - Sant Celoni

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Sant Celoni 41.690100, 2.487730

Segueix-nos a: