MANIFEST D'OLOT

 

 

 

 

Avui, les escoles Cor de Maria volem seguir oferint una educació integral, de qualitat, d’inspiració cristiana, als nens i nenes, nois i noies dels pobles i ciutats on som presents. Per això, nosaltres, les Comunitats Educatives dels diferents centres de Catalunya i de Madrid, sentint-nos continuadors de l’obra iniciada per en Joaquim Masmitjà i la Teresa Terrada, i volent ser fidels a l’esperit evangèlic que la va inspirar, proclamem que:

  • Veient com creix la desigualtat a nivell internacional i també al nostre propi país:

Ens comprometem a acollir amb especial dedicació els i les alumnes que viuen situacions d’especial dificultat, com a forma d’igualar les oportunitats perquè un dia tots els homes i dones gaudeixin realment dels drets que els són reconeguts.

  • Veient com creix la violència, a tot el món i també al nostre país, als nostres barris, fins i tot a les nostres famílies i dins nostre:

Ens comprometem a educar per a la pau, per a la resolució no-violenta dels conflictes, emfatitzant el respecte, el diàleg i la riquesa de la diversitat, i treballant per la implantació de la justícia a petita i gran escala.

  • Veient com creix d’individualisme i el consumisme en el nostre món, i com els models que proposa el sistema afecten especialment els infants i joves:

Ens comprometem a educar en la sobrietat i per a la solidaritat, a desenvolupar en els i les nostres alumnes el sentit comunitari, la corresponsabilitat i la recerca del bé comú.

  • Veient com encara les dones són discriminades en molts llocs del món i també en certs àmbits i aspectes en el nostre país:

Ens comprometem a educar els nens i les nenes, els nois i les noies, en i per a la paritat de gènere, desenvolupant en uns i altres totes les seves capacitats i potencialitats, ajudant-los a establir relacions respectuoses de vertadera amistat, d’afecte, de companyonia, evitant els estereotips i les limitacions de certs esquemes culturals.

  • Veient com el nostre planeta Terra pateix, com el nostre medi ambient es va degradant, i com tot això pot tenir desastroses conseqüències per a l’espècie humana:

Ens comprometem a educar en la responsabilitat ecològica, a promoure estils de vida saludables i sostenibles, a ensenyar a estalviar els recursos naturals, perquè són finits i són per a tothom

  • Veient com creix la insatisfacció en uns i la desesperança en altres, com la humanitat no acaba de ser feliç, malgrat es parli de progrés, creixement i llibertat:

Ens comprometem a proclamar, de paraula i especialment amb el nostre testimoni de vida, la Bona Notícia de Jesús de Natzaret: que hi ha un Déu que és Pare-Mare d’amor i misericòrdia que vol que tots nosaltres visquem amb fraterna dignitat, i que dedicar la pròpia vida a fer realitat aquest seu somni, el Regne, dóna ple sentit i fa immensament feliç.

C/ La Riera, 58
08301 Mataró 
Tel. 93 790 10 53 / Fax 93 755 14 13
[email protected]
www.cordemariamataro.cat

Escola Cor de Maria Mataró