ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES

 

 

 

 

Les activitats educatives complementàries programades per l’escola formen part del seu projecte educatiu i estan orientades a l’educació integral dels alumnes, s’ofereixen a tots els alumnes que hi cursen els ensenyaments curriculars sostinguts amb fons públics, i es realitzen en el marc de l’horari escolar. 

Els serveis escolars que l’escola ofereix a tots els alumnes que hi cursen els ensenyaments curriculars tenen per finalitat facilitar-los la realització de les accions formatives programades i garantir-ne la deguda qualitat. Oferim aquests serveis perquè considerem que són necessaris per a tots els alumnes.  

Les activitats educatives complementàries i els serveis escolars no tenen caràcter lucratiu, i l’Administració educativa no dona cap tipus d’ajut per al seu desenvolupament i prestació. Per això, han de ser finançats totalment pels pares dels alumnes, que col·laboren així en el sosteniment de l’escola.  

Les activitats educatives complementàries i els serveis escolars formen part de la programació general anual de l’escola aprovada pel consell escolar. Aquest òrgan n’aprova les  quotes corresponents que posteriorment són autoritzades per l’Administració educativa a petició del titular de l’escola, d’acord amb allò que la legislació vigent estableix al respecte. 

Heus aquí les activitats complementàries i els serveis escolars programats per al curs 2018/2019:

 ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES 

 INFANTIL 

PRIMÀRIA 

ESO 

Educació en valors 

2n i 3r 

1, 2n i 3r  

Tots els cursos 

Eines TIC  

 

4t, 5è i 6è 

 

English drama 

 

 

3r i 4t 

English drama workshop 

 

4t, 5è i 6è  

 

Natació 

 

1r i 2n  

 

Psicomotricitat grossa (2 hores) 

1r 

 

 

Psicomotricitat grossa (1 hora) 

2n i 3r 

 

 

Taller d’anglès 

Tots els cursos 

 

 

Taller d’aprenentatge 

 

3r 

 

Taller de competència social 

 

Tots els cursos 

 

Taller de manualitats 

Tots els cursos 

 

 

Taller de  música 

Tots els cursos 

 

 

Taller de teatre 

 

Tots els cursos 

 

Tècniques d’aprenentatge 

 

4t, 5è i 6è 

1r i 2n  

Serveis escolars 

  • Servei psicopedagògic. 
  • Assegurança escolar, responsabilitat civil, multirisc. 
  • Noves tecnologies i campus virtual. 
  • Memòria escolar, manteniment instal·lacions.
icon-car.png
Cor de Maria - Sant Celoni

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Sant Celoni 41.690100, 2.487730

Segueix-nos a: