Taller de mesura i magnituds | COR DE MARIA - SANT CELONI