Programació general del centre | COR DE MARIA - SANT CELONI

PROGRAMACIÓ GENERAL DEL CENTRE

 

 

 

 

PGA 2019-2020 Organització-activitats

PGA 2019-2020 Objectius

Entre Tots - Butlletí 3 - Març 2019

Entre Tots-Butlletí 5 - Juny 2019

Entre Tots-Butlletí 7 - Octubre 2019

Entre Tots-Butlletí 2-Desembre 2018

Entre Tots-Butlletí 4- Abril 2019

Entre Tots-Butlletí 6 - Juliol 2019

Entre Tots-Butlletí 8 - Desembre 2019